Suomi Eroaa Paljon Muista Pohjoismaista

Suomi Eroaa Paljon Muista Pohjoismaista

Jos lähdetään vertaamaan Suomea ja Norjaa keskenään, ero on todella suuri. Lumi ja päivien pituus pysyy kutakuinkin samana, riippuen tietenkin kuinka lähellä pohjoisnapaa oleskellaan, mutta kaikki muu onkin sitten erilaista. Niin ihmiset, tuoksut, maisemat ja luontokin. Mikä sitten erottaa näin lähekkäin olevat maat toisistaan? Siinä on monta asiaa sidottuna yhteen.

Maantieteellinen eroavaisuus

Norja on maantieteellisesti lähes kokonaan vuoristoa, jota taasen koto Suomesta ei löydykään ollenkaan. Skandien vanha vuoristo halkoo läpi koko maan ja näin vaikuttaa Norjan ilmastoon. Samoin meren ja golf-virran vaikutus ja kosteus tunkeutuu sisämaahan asti ja suuret vuoristot pysäyttävät usein sateet niiden juurelle. Jääajan jälkeen syntyi jyrkkiä laaksoja, jotka ovat nykypäivänä kauniita vuoristokyliä ja lukuisat vuonot, rotkot ja vuoristot rikkovat maisemaa ympäri Norjaa. Suomessa ei ole vuonoja ja rotkoja, eikä yhtäkään vuorta. Norjan valtio on joskus vitsaillut luovuttavansa Suomelle yhden vuoristaan, jotta Suomikin saisi edes yhden vuoren. Tästä tuli todellinen sosiaalisen median hitti ja vitsi levisi niin laajasti, että sitä alettiin todella ihan tosissaan harkita. Mutta eipä ole Norjan lahjoittamaa vuorta vielä näkynyt tai kuulunut. Norjassa on myös vielä olemassa olevia jäätiköitä, muun muassa sen suurin jäätikkö Jostedalsbreen on lähes viisi sataa neliö kilometriä kooltansa. Jäätiköt houkuttelevat tutkijoita luokseen, sillä niiden muutokset ja sulaminen kiinnostaa tällä hetkellä ympäri maailmaa olevia tiedemiehiä ilmastonmuutoksen vuoksi. Vuonomaisemat taas jyrkkine seinämineen ja täydellisine maisemineen houkuttelee turisteja ja turismia Norjaan runsaasti. Norjan ilmasto on vaihteleva, sisämaassa on arktinen ilmasto, kun taas rannikolla puhutaan lauhkeasta meri-ilmastosta. Rannikolla sataa reilusti enemmän kuin sisämaassa ja tästä syystä rannikon ilmasto pysyy kesällä viileämpänä ja talvena lauhkeampana kuin sisämaassa. Metsää Norjalla on reilusti ja jopa lähentelee neljääkymmentä prosenttia koko maan pinta-alasta. Suojeltua luonnonsuojelu aluetta Norjalla on 34 kappaletta, joiden yhteenlaskettu pinta ala on manner Norjasta laskettuna lähes viisitoista prosenttia. Norjalla on rajaa Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Venäjän kanssa.

Kulttuurillinen eroavaisuus

Norjan elinkeinoelämä nojautuu öljynporaukseen, tästä syystä Norja on yksi rikkaimmista maista koko maailmassa. Nyt Norja on alkanut myös panostamaan muihin energia teknologioihin muun muassa aurinkosähköön ja muuhun energiantuotantoon. Myös merelliset elinkeinoelämän muodot, kuten kalastus, laivan rakennus ja telakkatoiminta kukoistaa. Runsaan metsän vuoksi Norjassa myös myydään sahatavaraa paljon vientiin. Ja tästä syystä Norjan talous ei nojaakaan aivan täysin öljyn varassa ja tästä syystä se ei ole menettänyt asemaansa vaikkakin raakaöljyn hinta on laskenut kovasti. Norjalaiset ovat puheliaita, iloisia, kohteliaita ja tottelevaisia. Norja ei ole ollut suuresti mukana maailman sodissa eikä ole ollut osana muita sotia saati kärsinyt sisällissodasta sillä lailla miten Suomi on. Suomen lähihistoria on täynnä sotaa ja siitä johtuvaa köyhyyttä ja pulaa. Tästä syystä kulttuureissamme huokuu erilaisuus. Norjalaisen on varmasti vaikea ymmärtää tuota vasta yhden sukupolven takaa tulevaa historiaa suomalaisissa ja sitä, kuinka meidän uusi, nyt vielä nuori sukupolvi, kärsii vieläkin sodan jälkeisistä kasvatuksellisista tai muista ongelmista. Suomi on nousemassa yhdeksi parhaimmin pärjääviksi maiksi koko maailmassa ja ansaitsi juuri ensimmäisen sijan maailman onnellisempana maana. Norja tulee hienosti perässä toisella sijoituksella. Mutta se kumpi maa lähtee nousuun muuttuvassa maailmassa, on vielä selvittämättä. Norjalla on teknologiaa ja varoja, mutta Suomella on sisua.